InvalidCodeException

InvalidCodeException constructor

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία της κλάσης InvalidCodeException με ένα καθορισμένο μήνυμα σφάλματος.

public InvalidCodeException(string message)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
messageStringΜια συμβολοσειρά που περιγράφει το σφάλμα.

Δείτε επίσης