AllowDetectScanGap

QualitySettings.AllowDetectScanGap property

Mengizinkan mesin menggunakan celah di antara pemindaian untuk meningkatkan kecepatan pengenalan. Mode dapat membuat masalah pengenalan dengan barcode tinggi rendah.

public bool AllowDetectScanGap { get; set; }

Nilai properti

Mengizinkan mesin menggunakan jeda antar pemindaian untuk meningkatkan kecepatan pengenalan.

Lihat juga