Class

MailmarkCodetext.Class property

“0” - Null atau Test “1” - 1C (Ritel) “2” - 2C (Ritel) “3” - 3C (Ritel) “4” - Premium (Surat Penerbitan Ritel) (untuk kemungkinan penggunaan di masa mendatang) “5” - Ditangguhkan (Ritel) “6” - Udara (Ritel) (untuk kemungkinan penggunaan di masa mendatang) “7” - Permukaan (Ritel) (untuk kemungkinan penggunaan di masa mendatang) “8” - Premium (Akses Jaringan) “9” - Standar (Akses Jaringan)

public string Class { get; set; }

Lihat juga