TextAlignment

TextAlignment enumeration

Perataan teks.

public enum TextAlignment

Nilai

NamaNilaiKeterangan
Left0Posisi kiri.
Center1Posisi tengah.
Right2Posisi kanan.

Lihat juga