ToString

DataBarExtendedParameters.ToString method

これの人間が読める文字列表現を返しますDataBarExtendedParameters.

public override string ToString()

戻り値

これを表す文字列DataBarExtendedParameters.

関連項目