MultyDecodeType

MultyDecodeType(params SingleDecodeType[])

의 새 인스턴스를 초기화합니다.MultyDecodeType 클래스.

public MultyDecodeType(params SingleDecodeType[] barcodeTypes)
모수유형설명
barcodeTypesSingleDecodeType[]단일 디코드 유형의 배열

또한보십시오


MultyDecodeType(params BaseDecodeType[])

의 새 인스턴스를 초기화합니다.MultyDecodeType 클래스.

public MultyDecodeType(params BaseDecodeType[] barcodeTypes)
모수유형설명
barcodeTypesBaseDecodeType[]다중 및 단일 디코드 유형의 배열

또한보십시오