Aspose.BarCode voor .NET

Naamruimten

Naamruimte Beschrijving
Aspose.BarCode De Aspose.BarCode bevat tools voor het genereren en tekenen van 1D/2D-barcodes.
Aspose.BarCode.BarCodeRecognition De Aspose.BarCode.BarCodeherkenning bevat tools voor de herkenning van 1D/2D barcodes.
Aspose.BarCode.Common De BarCode.Common bevat algemene functies en hulptools om de hoofdfunctionaliteit te behouden.
Aspose.BarCode.ComplexBarcode De Aspose.BarCode.ComplexBarcode met algemene klassen voor de implementatie van complexe functies voor het genereren van streepjescodes.
Aspose.BarCode.Generation De Aspose.BarCode.Generatie met algemene klassen voor de implementatie van functies voor het genereren van streepjescodes.
Aspose.BarCode.Windows.Forms De Aspose.BarCode.Windows.Forms bevat WinForms-besturingselementen voor het genereren en tekenen van 1D/2D-streepjescodes.
Aspose.BarCode.WPF De Aspose.BarCode.WPF bevat tools voor het genereren en tekenen van 1D/2D-barcodes.