AustraliaPostCustomerInformationDecoder

AustraliaPostCustomerInformationDecoder interface

Openbare interface voor decodering van klantinformatievelden die wordt gebruikt in AustraliaPost-symboliek. De implementatie moet door de gebruiker worden verzorgd.

public interface AustraliaPostCustomerInformationDecoder

methoden

NaamBeschrijving
Decode(string)Decodeer klantinformatieveld uit AustraliaPost-symboliek. Kan worden gebruikt voor andere gegevensinterpretatie dan NTable- en CTable-codering. Gegevens worden geleverd als een rij met staafwaarden: 0, 1, 2 of 3.

Zie ook