AustraliaPostSettings

AustraliaPostSettings class

AustraliaPost-decoderingsparameters. Bevat parameters die invloed hebben op erkende gegevens van AustraliaPost symbologie.

public sealed class AustraliaPostSettings

Eigenschappen

NaamBeschrijving
CustomerInformationDecoder { get; set; }Openbare interface voor decodering van klantinformatievelden die wordt gebruikt in AustraliaPost-symboliek.
CustomerInformationInterpretingType { get; set; }Haalt of stelt het tolktype in voor de klantinformatie van AustralianPost BarCode. Standaard is CustomerInformationInterpretingType.Other.
IgnoreEndingFillingPatternsForCTable { get; set; }De vlag die de AustraliaPost-decoder dwingt om de laatste vulpatronen in het klantinformatieveld te negeren tijdens het decoderen als CTable-methode. De CTable-coderingsmethode heeft geen hiaten in de coderingstabel en reeks “333” van vulpatronen wordt gedecodeerd als letter “z”.

Zie ook