CustomerInformationDecoder

AustraliaPostSettings.CustomerInformationDecoder property

Openbare interface voor decodering van klantinformatievelden die wordt gebruikt in AustraliaPost-symboliek.

public AustraliaPostCustomerInformationDecoder CustomerInformationDecoder { get; set; }

Eigendoms-waarde

Openbare interface voor decodering van klantinformatievelden die wordt gebruikt in AustraliaPost-symboliek.

Zie ook