CustomerInformationInterpretingType

AustraliaPostSettings.CustomerInformationInterpretingType property

Haalt of stelt het tolktype in voor de klantinformatie van AustralianPost BarCode. Standaard is CustomerInformationInterpretingType.Other.

public CustomerInformationInterpretingType CustomerInformationInterpretingType { get; set; }

Eigendoms-waarde

Het interpreterende type (CTable, NTable of Other) van klantinformatie voor AustralianPost BarCode

Zie ook