Abort

BarCodeReader.Abort method

Functie verzoekt om beëindiging van de huidige herkenningssessie vanuit een andere thread. Afbreken is een niet-blokkeerbare methode en geeft de controle direct na het aanroepen terug. De methode moet worden gebruikt als het herkenningsproces te lang duurt.

public void Abort()

Voorbeelden

Dit voorbeeld laat zien hoe de Abort-functie wordt aangeroepen vanuit een andere thread

[C#]
private static void ThreadRecognize(object readerObj)
{
  BarCodeReader reader = (BarCodeReader)readerObj;
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeType);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}

BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128);
Thread thread1 = new Thread(ThreadRecognize);
thread1.Start(reader);
Thread.Sleep(100);
reader.Abort();
[VB.NET]
Private Shared Sub ThreadRecognize(readerObj As Object)
  Dim reader As BarCodeReader = readerObj
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Sub

Dim reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
Dim thread1 As New Thread(AddressOf ThreadRecognize)
thread1.Start(reader)
Thread.Sleep(100)
reader.Abort()

Zie ook