BarcodeSettings

BarcodeSettings class

De belangrijkste BarCode-decoderingsparameters. Bevat parameters die invloed hebben op herkende gegevens.

public sealed class BarcodeSettings

Eigenschappen

NaamBeschrijving
AustraliaPost { get; }Krijgt AustraliaPost-decoderingsparameters
ChecksumValidation { get; set; }Checksum-validatie inschakelen tijdens herkenning voor 1D- en Postal-streepjescodes.
DetectEncoding { get; set; }De vlag die de engine dwingt om codetekstcodering voor Unicode-codesets te detecteren. Standaardwaarde is waar.
StripFNC { get; set; }Strip FNC1-, FNC2-, FNC3-tekens uit codetekst. Standaardwaarde is false.

Zie ook