BarcodeSvmDetectorSettings

BarcodeSvmDetectorSettings class

Instellingen streepjescodedetector.

public sealed class BarcodeSvmDetectorSettings

Eigenschappen

NaamBeschrijving
static HighPerformance { get; }Hoogwaardige detectievoorinstelling.
static HighQuality { get; }Detectiepreset van hoge kwaliteit.
static MaxQuality { get; }Max kwaliteit detectie preset.
static NormalQuality { get; }Detectievoorinstelling normale kwaliteit.
RegionLikelihoodThresholdPercent { get; set; }Stelt de drempel in voor gedetecteerde regio’s die streepjescodes kunnen bevatten.
ScanWindowSizes { get; set; }Scan venstergroottes in pixels.
SimilarityCoef { get; set; }Overeenkomstcoëfficiënt hangt af van hoe homogeen streepjescodes zijn.
SkipDiagonalSearch { get; set; }Hiermee kan de detector het zoeken naar diagonale streepjescodes overslaan.

Zie ook