SimilarityCoef

BarcodeSvmDetectorSettings.SimilarityCoef property

Overeenkomstcoëfficiënt hangt af van hoe homogeen streepjescodes zijn.

Gebruik een hoge waarde voor duidelijke streepjescodes. Gebruik lage waarden om streepjescodes te detecteren die gedeeltelijk beschadigd zijn of niet gelijkmatig lichter worden. Gelijkeniscoëfficiënt moet tussen [0,5, 0,9] liggen

public float SimilarityCoef { get; set; }

Zie ook