ChecksumValidation

ChecksumValidation enumeration

Checksum-validatie inschakelen tijdens herkenning voor 1D- en Postal-streepjescodes.

Standaard wordt behandeld als Ja voor symbolieken die checksum moeten bevatten, als Nee waar checksum alleen mogelijk is.

Checksum nooit gebruikt: Codabar, PatchCode, Pharmacode, DataLogic2of5

Checksum is mogelijk: Code39 Standard/Extended, Standard2of5, Interleaved2of5, ItalianPost25, Matrix2of5, MSI, ItalianPost25, DeutschePostIdentcode, DeutschePostLeitcode, VIN

Checksum altijd gebruikt: Rest symbologieën

public enum ChecksumValidation

Waarden

NaamWaardeBeschrijving
Default0Als een controlesom vereist is door de specificatie, wordt deze gevalideerd.
On1Controleer de som altijd indien mogelijk.
Off2Checksum niet valideren.

Voorbeelden

Dit voorbeeld toont de invloed van ChecksumValidation op de herkenningskwaliteit en resultaten

[C#]
using (BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.EAN13, "1234567890128"))
{
  generator.Save(@"c:\test.png");
}
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.EAN13))
{
  // controlesom uitgeschakeld
  reader.BarcodeSettings.ChecksumValidation = ChecksumValidation.Off;
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
    Console.WriteLine("BarCode Value: " + result.Extended.OneD.Value);
    Console.WriteLine("BarCode Checksum: " + result.Extended.OneD.CheckSum);
  }
}
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.EAN13))
{
  // controlesom ingeschakeld
  reader.BarcodeSettings.ChecksumValidation = ChecksumValidation.On;
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
    Console.WriteLine("BarCode Value: " + result.Extended.OneD.Value);
    Console.WriteLine("BarCode Checksum: " + result.Extended.OneD.CheckSum);
  }
}
[VB.NET]
Using generator As New BarcodeGenerator(EncodeTypes.EAN13, "1234567890128")
  generator.Save("c:\test.png")
End Using
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.EAN13)
  'controlesom uitgeschakeld
  reader.BarcodeSettings.ChecksumValidation = ChecksumValidation.Off
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Console.WriteLine("BarCode Value: " + result.Extended.OneD.Value)
    Console.WriteLine("BarCode Checksum: " + result.Extended.OneD.CheckSum)
  Next
End Using
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.EAN13)
  'controlesom ingeschakeld
  reader.BarcodeSettings.ChecksumValidation = ChecksumValidation.On
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Console.WriteLine("BarCode Value: " + result.Extended.OneD.Value)
    Console.WriteLine("BarCode Checksum: " + result.Extended.OneD.CheckSum)
  Next
End Using

Zie ook