Code128DataPortion

Code128DataPortion class

Bevat de gegevens van subtype voor Code128 type barcode

public class Code128DataPortion

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Code128SubType { get; }Krijgt het type Code128 subset
Data { get; }Haalt het deel van de codetekst op dat betrekking heeft op subtype.

methoden

NaamBeschrijving
override Equals(object)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenCode128DataPortion waarde.
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze instantie.
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieCode128DataPortion .
operator ==Retourneert een waarde die aangeeft of de eersteCode128DataPortion waarde is gelijk aan de seconde.
operator !=Retourneert een waarde die aangeeft of de eersteCode128DataPortion waarde is anders dan de tweede.

Zie ook