DataBarExtendedParameters

DataBarExtendedParameters class

Slaat een DataBar aanvullende informatie op van herkende barcode

public sealed class DataBarExtendedParameters : BaseExtendedParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Is2DCompositeComponent { get; }Haalt de DataBar 2D-vlag voor samengestelde componenten op. Standaardwaarde is onwaar.
IsEmpty { get; }Test of alle parameters alleen standaardwaarden hebben

methoden

NaamBeschrijving
override Equals(object)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenDataBarExtendedParameters waarde.
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze instantie.
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieDataBarExtendedParameters .
operator ==Retourneert een waarde die aangeeft of de eersteDataBarExtendedParameters waarde is gelijk aan de seconde.
operator !=Retourneert een waarde die aangeeft of de eersteDataBarExtendedParameters waarde is anders dan de tweede.

Voorbeelden

Dit voorbeeld laat zien hoe u extra informatie van DataBar kunt krijgen

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.DatabarOmniDirectional))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
    Console.WriteLine("QR Structured Append Quantity: " + result.Extended.QR.QRStructuredAppendModeBarCodesQuantity);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.DatabarOmniDirectional)
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Console.WriteLine("QR Structured Append Quantity: " + result.Extended.QR.QRStructuredAppendModeBarCodesQuantity)
  Next
End Using

Zie ook