ToString

DataBarExtendedParameters.ToString method

Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieDataBarExtendedParameters .

public override string ToString()

Winstwaarde

Een tekenreeks die dit vertegenwoordigtDataBarExtendedParameters.

Zie ook