DecodeType

DecodeType class

Geef het type streepjescode op dat moet worden gelezen.

public static class DecodeType

Eigenschappen

NaamBeschrijving
static AllSupportedTypesArray { get; }Haalt een array op die AllSupportedTypes vertegenwoordigt

methoden

NaamBeschrijving
static GetNames()Haalt een array op van de namen van de decoderingstypen.
static Is1D(BaseDecodeType)Bepaalt of de opgegevenBaseDecodeType bevat elke 1D barcode symbologie
static Is2D(BaseDecodeType)Bepaalt of de opgegevenBaseDecodeType bevat elke 2D barcode symbologie
static IsPostal(BaseDecodeType)Bepaalt of de opgegevenBaseDecodeType bevat elke Postal barcode symbology
static Parse(string, out SingleDecodeType)Converteert de tekenreeksrepresentatie van een SingleDecodeType naar zijn instantie. Een geretourneerde waarde geeft aan of de conversie is geslaagd of mislukt.
static ScanSets(params BaseDecodeType[])Specificeer scansets door barcodeTypes
static TryParse(string, out MultyDecodeType)Converteert de tekenreeksrepresentatie van een MultyDecodeType naar zijn instantie. Een geretourneerde waarde geeft aan of de conversie is geslaagd of mislukt.
static TryParse(string, out SingleDecodeType)Converteert de tekenreeksrepresentatie van een SingleDecodeType naar zijn instantie. Een geretourneerde waarde geeft aan of de conversie is geslaagd of mislukt.

Velden

NaamBeschrijving
static readonly AllSupportedTypesGeeft aan dat gegevens worden gecontroleerd met alle beschikbare symbologieën
static readonly AustralianPosteParcelGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Australische post binnenlandse eParcel-streepjescode streepjescodespecificatie
static readonly AustraliaPostGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Australische post streepjescodespecificatie
static readonly AztecGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Azteken streepjescodespecificatie
static readonly CodabarGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd CODABAR streepjescodespecificatie
static readonly CodablockFGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd CodablockF streepjescodespecificatie
static readonly Code11Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd CODE 11 streepjescodespecificatie
static readonly Code128Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd CODE 128 streepjescodespecificatie
static readonly Code16KGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd SCode16K streepjescodespecificatie
static readonly Code32Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Code32 lege specificatie
static readonly Code39ExtendedGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Verlengde CODE 39 streepjescodespecificatie
static readonly Code39StandardGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Standaard CODE 39 streepjescodespecificatie
static readonly Code93ExtendedGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Uitgebreide CODE 93 streepjescodespecificatie
static readonly Code93StandardGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Standaard CODE 93 streepjescodespecificatie
static readonly CompactPdf417Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd CompactPdf417 (Pdf417Truncated) streepjescodespecificatie
static readonly DatabarExpandedGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd GS1 Databar uitgebreid streepjescodespecificatie
static readonly DatabarExpandedStackedGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd GS1 Databar uitgebreid gestapeld streepjescodespecificatie
static readonly DatabarLimitedGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd GS1 Databar beperkt streepjescodespecificatie
static readonly DatabarOmniDirectionalGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd GS1 Databar omnidirectioneel streepjescodespecificatie
static readonly DatabarStackedGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd GS1 Databar gestapeld streepjescodespecificatie
static readonly DatabarStackedOmniDirectionalGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd GS1 Databar gestapeld omnidirectioneel streepjescodespecificatie
static readonly DatabarTruncatedGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd GS1-gegevensbalk afgekapt streepjescodespecificatie
static readonly DataLogic2of5Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd DataLogic 2 van 5 lege specificatie
static readonly DataMatrixGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd DataMatrix barcode symbologie
static readonly DeutschePostIdentcodeGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd DeutschePost-identificatiecode streepjescodespecificatie
static readonly DeutschePostLeitcodeGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd DeutschePost Leit-code streepjescodespecificatie
static readonly DotCodeGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd DotCode lege specificatie
static readonly DutchKIXGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd DotCode lege specificatie
static readonly EAN13Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd EAN-13 streepjescodespecificatie
static readonly EAN14Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd EAN14 streepjescodespecificatie
static readonly EAN8Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd EAN-8 streepjescodespecificatie
static readonly GS1Code128Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd GS1-CODE 128 streepjescodespecificatie
static readonly GS1DataMatrixGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd GS1DataMatrix barcode symbologie
static readonly GS1DotCodeGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd GS1 DotCode lege specificatie
static readonly GS1QRGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd GS1 QR streepjescodespecificatie
static readonly HIBCAztecLICGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd HIBC LIC Azteken lege specificatie
static readonly HIBCAztecPASGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd HIBC PAS Azteken lege specificatie
static readonly HIBCCode128LICGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd HIBC LIC-code128 lege specificatie
static readonly HIBCCode128PASGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd HIBC PAS-code128 lege specificatie
static readonly HIBCCode39LICGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd HIBC LIC-code39 lege specificatie
static readonly HIBCCode39PASGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd HIBC PAS-code39 lege specificatie
static readonly HIBCDataMatrixLICGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd HIBC LIC DataMatrix lege specificatie
static readonly HIBCDataMatrixPASGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd HIBC PAS DataMatrix lege specificatie
static readonly HIBCQRLICGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd HIBC LIC QR lege specificatie
static readonly HIBCQRPASGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd HIBC PAS QR lege specificatie
static readonly IATA2of5Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd IATA 2 van 5streepjescode specificatie. IATA (International Air Transport Association) gebruikt deze barcode voor het beheer van luchtvracht.
static readonly Interleaved2of5Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd INTERLEAVED 2 van 5 streepjescodespecificatie
static readonly ISBNGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd ISBN-nummer streepjescodespecificatie
static readonly ISMNGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd ISMN streepjescodespecificatie
static readonly ISSNGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd ISSN streepjescodespecificatie
static readonly ItalianPost25Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Italiaanse Post 25 streepjescodespecificatie
static readonly ITF14Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd ITF14 streepjescodespecificatie
static readonly ITF6Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd ITF6 streepjescodespecificatie
static readonly MacroPdf417Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd MacroPdf417 streepjescodespecificatie
static readonly MailmarkGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Royal Mail-postzegel streepjescodespecificatie.
static readonly Matrix2of5Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Matrix 2 van 5 streepjescodespecificatie
static readonly MaxiCodeGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd MaxiCode streepjescodespecificatie
static readonly MicrE13BGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd MICR E-13B lege specificatie
static readonly MicroPdf417Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd MicroPdf417 streepjescodespecificatie
static readonly MicroQRGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd MicroQR-code streepjescodespecificatie
static readonly MostCommonTypesGeeft aan dat gegevens worden gecontroleerd met de meest gebruikte symbologieën
static readonly MSIGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd MSI Plessey streepjescodespecificatie
static readonly NoneOngespecificeerd decoderingstype.
static readonly OneCodeGeeft aan dat de gegevens moeten worden gedecodeerd met USPS OneCode streepjescodespecificatie
static readonly OPCGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd OPC streepjescodespecificatie
static readonly PatchCodeGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Patchcode streepjescode specificatie. Barcodesymboliek wordt gebruikt voor geautomatiseerd scannen
static readonly Pdf417Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Pdf417 barcode symbologie
static readonly PharmacodeGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Farmacode streepjescode. Deze symboliek is ook bekend als Pharmaceutical Binary Code
static readonly PlanetGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Planeet streepjescodespecificatie
static readonly PostalTypesGeeft aan dat gegevens worden gecontroleerd met alle van 1.5D Post streepjescodesymbolen, zoals Planet, Postnet, AustraliaPost, OneCode, RM4SCC, DutchKIX
static readonly PostnetGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Postnet streepjescodespecificatie
static readonly PZNGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd PZN streepjescode specificatie. Deze symboliek is ook bekend als Pharma Zentral Nummer
static readonly QRGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd QR code streepjescodespecificatie
static readonly RM4SCCGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd RM4SCC streepjescode specificatie. RM4SCC (Royal Mail 4-state Customer Code) wordt gebruikt voor geautomatiseerd postsorteerproces in het VK.
static readonly SCC14Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd VCA14 streepjescodespecificatie
static readonly SSCC18Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd SSCC18 streepjescodespecificatie
static readonly Standard2of5Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Standaard 2 van 5 streepjescodespecificatie
static readonly SupplementGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Toeslag(EAN2, EAN5) streepjescodespecificatie
static readonly SwissPostParcelGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Zwitserse postpakketstreepjescode streepjescodespecificatie
static readonly Types1DGeeft aan dat gegevens worden gecontroleerd met alle van 1D streepjescodesymbolen
static readonly Types2DGeeft aan dat gegevens worden gecontroleerd met alle van 2D streepjescodesymbolen
static readonly UPCAGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd UPC-A streepjescodespecificatie
static readonly UPCEGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd UPC-E streepjescodespecificatie
static readonly VINGeeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd VIN (voertuigidentificatienummer) streepjescodespecificatie

Voorbeelden

Dit voorbeeld laat zien hoe Code39- en Code128-streepjescodes kunnen worden gedetecteerd.

[C#]
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
  }
}
[VB.NET]
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.Code39Standard, DecodeType.Code128)
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
  Next
End Using

Zie ook