Is1D

DecodeType.Is1D method

Bepaalt of de opgegevenBaseDecodeType bevat elke 1D barcode symbologie

public static bool Is1D(BaseDecodeType symbology)
ParameterTypeBeschrijving
symbologyBaseDecodeTypeDeBaseDecodeType testen.

Winstwaarde

Geeft terug WAAR alsBaseDecodeType bevat elke 1D-barcodesymboliek; anders retourneert vals.

Zie ook