Is2D

DecodeType.Is2D method

Bepaalt of de opgegevenBaseDecodeType bevat elke 2D barcode symbologie

public static bool Is2D(BaseDecodeType symbology)
ParameterTypeBeschrijving
symbologyBaseDecodeTypeDeBaseDecodeType testen.

Winstwaarde

Geeft terug WAAR alsBaseDecodeType bevat elke 2D-barcodesymboliek; anders retourneert vals.

Zie ook