IsPostal

DecodeType.IsPostal method

Bepaalt of de opgegevenBaseDecodeType bevat elke Postal barcode symbology

public static bool IsPostal(BaseDecodeType symbology)
ParameterTypeBeschrijving
symbologyBaseDecodeTypeDeBaseDecodeType testen.

Winstwaarde

Geeft terug WAAR alsBaseDecodeTypebevat elke symbologie voor postbarcodes; anders retourneert vals.

Zie ook