Planet

DecodeType.Planet field

Geeft aan waarmee de gegevens moeten worden gedecodeerd Planeet streepjescodespecificatie

public static readonly SingleDecodeType Planet;

Zie ook