MaxiCodeExtendedParameters

MaxiCodeExtendedParameters class

Slaat een MaxiCode aanvullende informatie van herkende barcode op

public sealed class MaxiCodeExtendedParameters : BaseExtendedParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
IsEmpty { get; }Test of alle parameters alleen standaardwaarden hebben
MaxiCodeMode { get; set; }Haalt een MaxiCode-coderingsmodus op of stelt deze in. Standaardwaarde: Mode4
MaxiCodeStructuredAppendModeBarcodeId { get; set; }Haalt of stelt een MaxiCode-streepjescode-ID op in gestructureerde toevoegmodus. Standaardwaarde: 0
MaxiCodeStructuredAppendModeBarcodesCount { get; set; }Haalt of stelt een MaxiCode-streepjescodetelling in gestructureerde toevoegmodus in. Standaardwaarde: -1

methoden

NaamBeschrijving
override Equals(object)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenMaxiCodeExtendedParameters waarde.
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze instantie.
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieMaxiCodeExtendedParameters .
operator ==Retourneert een waarde die aangeeft of de eersteMaxiCodeExtendedParameters waarde is gelijk aan de seconde.
operator !=Retourneert een waarde die aangeeft of de eersteMaxiCodeExtendedParameters waarde is anders dan de tweede.

Zie ook