ContainsAny

MultyDecodeType.ContainsAny method

Bevat een van de typen

public override bool ContainsAny(params BaseDecodeType[] decodeTypes)
ParameterTypeBeschrijving
decodeTypesBaseDecodeType[]Decodeer typen

Winstwaarde

Waarde is waar als er typen zijn opgenomen in

Zie ook