GetSingleTypes

MultyDecodeType.GetSingleTypes method

Vertegenwoordigt een lijst met afzonderlijke typen.

public List<SingleDecodeType> GetSingleTypes()

Winstwaarde

Lijst met enkele typen

Zie ook