GetSingleTypesCount

MultyDecodeType.GetSingleTypesCount property

Retourneert een aantal enkelvoudige typen.

public int GetSingleTypesCount { get; }

Zie ook