ToString

MultyDecodeType.ToString method

Overschreven methode die MultyDecodeType voorstelt als een string.

public override string ToString()

Winstwaarde

Een tekenreeks die MultyDecodeType-instantie vertegenwoordigt als “singleDecodeType1, singleDecodeType2, …”

“Alle ondersteunde typen” retourneert wanneer alle typen zijn inbegrepen.

Zie ook