Pdf417ExtendedParameters

Pdf417ExtendedParameters class

Slaat een MacroPdf417-metadata-informatie op van herkende streepjescode

public sealed class Pdf417ExtendedParameters : BaseExtendedParameters

Eigenschappen

NaamBeschrijving
IsEmpty { get; }Test of alle parameters alleen standaardwaarden hebben
MacroPdf417Addressee { get; }Macro PDF417 naam geadresseerde (optioneel).
MacroPdf417Checksum { get; }Macro PDF417 controlesom (optioneel).
MacroPdf417FileID { get; }Krijgt de bestands-ID van de streepjescode, alleen beschikbaar met MacroPdf417.
MacroPdf417FileName { get; }Macro PDF417 bestandsnaam (optioneel).
MacroPdf417FileSize { get; }Macro PDF417 bestandsgrootte (optioneel).
MacroPdf417SegmentID { get; }Krijgt de segment-ID van de streepjescode, alleen beschikbaar met MacroPdf417.
MacroPdf417SegmentsCount { get; }Krijgt macro pdf417 streepjescodesegmenten tellen. De standaardwaarde is -1.
MacroPdf417Sender { get; }Macro PDF417 afzendernaam (optioneel).
MacroPdf417Terminator { get; }Geeft aan of het segment het laatste segment is van een Macro PDF417-bestand.
MacroPdf417TimeStamp { get; }Macro PDF417 tijdstempel (optioneel).

methoden

NaamBeschrijving
override Equals(object)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenPdf417ExtendedParameters waarde.
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze instantie.
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatiePdf417ExtendedParameters .
operator ==Retourneert een waarde die aangeeft of de eerstePdf417ExtendedParameters waarde is gelijk aan de seconde.
operator !=Retourneert een waarde die aangeeft of de eerstePdf417ExtendedParameters waarde is anders dan de tweede.

Voorbeelden

Dit voorbeeld laat zien hoe u Macro Pdf417 metadata kunt verkrijgen

[C#]
using (BarcodeGenerator generator = new BarcodeGenerator(EncodeTypes.MacroPdf417, "12345"))
{
  generator.Parameters.Barcode.Pdf417.Pdf417MacroFileID = 10;
  generator.Parameters.Barcode.Pdf417.Pdf417MacroSegmentsCount = 2;
  generator.Parameters.Barcode.Pdf417.Pdf417MacroSegmentID = 1;
  generator.Save(@"c:\test.png");
}
using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png", DecodeType.MacroPdf417))
{
  foreach (BarCodeResult result in reader.ReadBarCodes())
  {
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName);
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText);
    Console.WriteLine("Macro Pdf417 FileID: " + result.Extended.Pdf417.MacroPdf417FileID);
    Console.WriteLine("Macro Pdf417 Segments: " + result.Extended.Pdf417.MacroPdf417SegmentsCount);
    Console.WriteLine("Macro Pdf417 SegmentID: " + result.Extended.Pdf417.MacroPdf417SegmentID);
  }
}
[VB.NET]
Using generator As New BarcodeGenerator(EncodeTypes.MacroPdf417, "12345")
  generator.Parameters.Barcode.Pdf417.Pdf417MacroFileID = 10
  generator.Parameters.Barcode.Pdf417.Pdf417MacroSegmentsCount = 2
  generator.Parameters.Barcode.Pdf417.Pdf417MacroSegmentID = 1
  generator.Save("c:\test.png")
End Using
Using reader As New BarCodeReader("c:\test.png", DecodeType.MacroPdf417)
  For Each result As BarCodeResult In reader.ReadBarCodes()
    Console.WriteLine("BarCode Type: " + result.CodeTypeName)
    Console.WriteLine("BarCode CodeText: " + result.CodeText)
    Console.WriteLine("Macro Pdf417 FileID: " + result.Extended.Pdf417.MacroPdf417FileID)
    Console.WriteLine("Macro Pdf417 Segments: " + result.Extended.Pdf417.MacroPdf417SegmentsCount)
    Console.WriteLine("Macro Pdf417 SegmentID: " + result.Extended.Pdf417.MacroPdf417SegmentID)
  Next
End Using

Zie ook