MacroPdf417Terminator

Pdf417ExtendedParameters.MacroPdf417Terminator property

Geeft aan of het segment het laatste segment is van een Macro PDF417-bestand.

public bool MacroPdf417Terminator { get; }

Eigendoms-waarde

Terminator.

Zie ook