ToString

Pdf417ExtendedParameters.ToString method

Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatiePdf417ExtendedParameters .

public override string ToString()

Winstwaarde

Een tekenreeks die dit vertegenwoordigtPdf417ExtendedParameters.

Zie ook