Quadrangle

Quadrangle class

Bewaart een set van vierPoint s die een vertegenwoordigenQuadrangle regio.

public class Quadrangle : IEquatable<Quadrangle>

Constructeurs

NaamBeschrijving
Quadrangle()Initialiseert een nieuwe lege instantie van hetQuadrangle klasse.
Quadrangle(Point, Point, Point, Point)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetQuadrangle klasse met de beschrijvende punten.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
BoundingRectangle { get; }KrijgtRectangle dit begrenzenQuadrangle
IsEmpty { get; }Test of allePoint s hiervanQuadranglewaarden van nul hebben.
LeftBottom { get; set; }Krijgt linkerbenedenhoekPoint vanQuadrangle regio
LeftTop { get; set; }Krijgt linkerbovenhoekPoint vanQuadrangle regio
RightBottom { get; set; }Krijgt hoek rechtsonderPoint vanQuadrangle regio
RightTop { get; set; }Krijgt rechterbovenhoekPoint vanQuadrangle regio

methoden

NaamBeschrijving
Contains(Point)Bepaalt of de opgegevenPoint zit hierinQuadrangle klasse.
Contains(Quadrangle)Bepaalt of de opgegevenQuadrangle bevat of snijdt ditQuadrangle klasse.
Contains(Rectangle)Bepaalt of de opgegevenRectangle bevat of snijdt ditQuadrangle klasse.
Contains(int, int)Bepaalt of het gespecificeerde punt hierin is opgenomenQuadrangle klasse.
override Equals(object)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenQuadrangle waarde.
Equals(Quadrangle)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenQuadrangle waarde.
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze instantie.
override ToString()Retourneert hiervan een door mensen leesbare tekenreeksrepresentatieQuadrangle .
operator ==Retourneert een waarde die aangeeft of de eersteQuadrangle waarde is gelijk aan de seconde.
operator !=Retourneert een waarde die aangeeft of de eersteQuadrangle waarde is anders dan de tweede.

Velden

NaamBeschrijving
static readonly EmptyVertegenwoordigt eenQuadrangle class met zijn eigenschappen niet geïnitialiseerd.

Zie ook