Contains

Contains(Point)

Bepaalt of de opgegevenPoint zit hierinQuadrangle klasse.

public bool Contains(Point pt)
ParameterTypeBeschrijving
ptPointDePoint testen.

Winstwaarde

Geeft terug WAAR alsPoint zit hierinQuadrangle klas; anders, vals.

Zie ook


Contains(int, int)

Bepaalt of het gespecificeerde punt hierin is opgenomenQuadrangle klasse.

public bool Contains(int x, int y)
ParameterTypeBeschrijving
xInt32Het x-puntcoördinaat.
yInt32Het y-puntcoördinaat.

Winstwaarde

Geeft terug WAAR als punt hierin is opgenomenQuadrangle klas; anders, vals.

Zie ook


Contains(Quadrangle)

Bepaalt of de opgegevenQuadrangle bevat of snijdt ditQuadrangle klasse.

public bool Contains(Quadrangle quad)
ParameterTypeBeschrijving
quadQuadrangleDeQuadrangle testen.

Winstwaarde

Geeft terug WAAR alsQuadrangle bevat of snijdt ditQuadrangle klas; anders, vals.

Zie ook


Contains(Rectangle)

Bepaalt of de opgegevenRectangle bevat of snijdt ditQuadrangle klasse.

public bool Contains(Rectangle rect)
ParameterTypeBeschrijving
rectRectangleDeRectangle testen.

Winstwaarde

Geeft terug WAAR alsRectangle bevat of snijdt ditQuadrangle klas; anders, vals.

Zie ook