Quadrangle

Quadrangle()

Initialiseert een nieuwe lege instantie van hetQuadrangle klasse.

public Quadrangle()

Zie ook


Quadrangle(Point, Point, Point, Point)

Initialiseert een nieuw exemplaar van hetQuadrangle klasse met de beschrijvende punten.

public Quadrangle(Point leftTop, Point rightTop, Point rightBottom, Point leftBottom)
ParameterTypeBeschrijving
leftTopPointAPoint dat vertegenwoordigt de linkerbovenhoek van de vierhoek.
rightTopPointAPoint dat vertegenwoordigt de rechterbovenhoek van de vierhoek.
rightBottomPointAPoint dat vertegenwoordigt de rechter benedenhoek van de vierhoek.
leftBottomPointAPoint dat vertegenwoordigt de linker benedenhoek van de vierhoek.

Zie ook