AllowOneDWipedBarsRestoration

QualitySettings.AllowOneDWipedBarsRestoration property

Maakt het mogelijk dat de engine voor 1D-streepjescodes streepjescodes herkent met enkele geveegde/gelijmde staven in patroon.

public bool AllowOneDWipedBarsRestoration { get; set; }

Eigendoms-waarde

Maakt het mogelijk dat de engine voor 1D-streepjescodes streepjescodes herkent met enkele geveegde/gelijmde staven in patroon.

Zie ook