AllowSaltAndPaperFiltering

QualitySettings.AllowSaltAndPaperFiltering property

Hiermee kan de engine streepjescodes herkennen met het type zout en papierruis. Modus kan kleine ruis verwijderen met witte en zwarte stippen.

public bool AllowSaltAndPaperFiltering { get; set; }

Eigendoms-waarde

Hiermee kan de engine streepjescodes herkennen met het type zout en papierruis.

Zie ook