HighPerformance

QualitySettings.HighPerformance property

HighPerformance herkenningskwaliteit vooraf ingesteld. Barcodes van hoge kwaliteit worden in deze modus goed herkend.

using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png"))
    reader.QualitySettings = QualitySettings.HighPerformance;
public static QualitySettings HighPerformance { get; }

Eigendoms-waarde

HighPerformance herkenningskwaliteit preset.

Zie ook