MaxBarCodes

QualitySettings.MaxBarCodes property

MaxBarCodes herkenningskwaliteit vooraf ingesteld. Deze preset is ontwikkeld om alle mogelijke barcodes te herkennen, zelfs incorrecte barcodes.

using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png"))
    reader.QualitySettings = QualitySettings.MaxBarCodes;
public static QualitySettings MaxBarCodes { get; }

Eigendoms-waarde

MaxBarCodes herkenningskwaliteit preset.

Zie ook