MedianSmoothingWindowSize

QualitySettings.MedianSmoothingWindowSize property

Venstergrootte voor mediane afvlakking. Typische waarden zijn 3 of 4. De standaardwaarde is 3. AllowMedianSmoothing moet worden ingesteld.

public int MedianSmoothingWindowSize { get; set; }

Eigendoms-waarde

Venstergrootte voor mediane afvlakking.

Zie ook