NormalQuality

QualitySettings.NormalQuality property

NormalQuality herkenningskwaliteit vooraf ingesteld. Geschikt voor de meeste barcodes

using (BarCodeReader reader = new BarCodeReader(@"c:\test.png"))
    reader.QualitySettings = QualitySettings.NormalQuality;
public static QualitySettings NormalQuality { get; }

Eigendoms-waarde

NormalQuality herkenningskwaliteit preset.

Zie ook