RecognitionAbortedException

RecognitionAbortedException class

Vertegenwoordigt de uitzondering voor het afbreken van de herkenning die wordt gegenereerd in de time-out die wordt overschreden tijdens de herkenning met BarCodeReader.

public class RecognitionAbortedException : BarCodeRecognitionException

Constructeurs

NaamBeschrijving
RecognitionAbortedException()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetRecognitionAbortedException klasse met opgegeven bericht voor afbreken van herkenning.
RecognitionAbortedException(int)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetRecognitionAbortedException klasse met opgegeven bericht voor afbreken van herkenning.
RecognitionAbortedException(string, int)Initialiseert een nieuw exemplaar van hetRecognitionAbortedException klasse met opgegeven bericht voor afbreken van herkenning.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
ExecutionTime { get; set; }Krijgt de uitvoeringstijd van de huidige herkenningssessie

methoden

NaamBeschrijving
override GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)Wanneer overschreven in een afgeleide klasse, wordt de SerializationInfo ingesteld met informatie over de uitzondering.

Zie ook