SingleDecodeType

SingleDecodeType class

Enkel decodeertype. Zie type decoderen om instantie te krijgen.

public sealed class SingleDecodeType : BaseDecodeType, IEquatable<SingleDecodeType>

Eigenschappen

NaamBeschrijving
TypeIndex { get; }Krijgt een index van decodeertype
TypeName { get; }Krijgt een naam van decodeertype

methoden

NaamBeschrijving
static Parse(string)Converteert de tekenreeksrepresentatie van de naam van een SingleDecodeType naar zijn instantie.
override ContainsAny(params BaseDecodeType[])Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie is opgenomen in de opgegeven lijst.
Equals(BaseDecodeType)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenBaseDecodeType waarde.
virtual Equals(MultyDecodeType)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenMultyDecodeType waarde.
override Equals(object)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenSingleDecodeType waarde.
override Equals(SingleDecodeType)Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenSingleDecodeType waarde.
override GetHashCode()Retourneert de hash-code voor deze instantie.
GetString()Converteert de instantie van SingleDecodeType naar zijn equivalente tekenreeksrepresentatie. De tekenreeksindeling is: “Index:-1; Naam:Geen”.
override ToString()Retourneert de naam van het gegeven SingleDecodeType als een string.
static GetString(SingleDecodeType)Converteert de instantie van SingleDecodeType naar zijn equivalente tekenreeksrepresentatie. De tekenreeksindeling is: “Index:-1; Naam:Geen”.

Voorbeelden

Dit voorbeeld laat zien hoe u een exemplaar van een enkel decodeertype kunt krijgen.

[C#]
SingleDecodeType singleType = DecodeType.QR 
 
[VB.NET]
Dim singleType As SingleDecodeType 
singleType = DecodeType.QR

Zie ook