Equals

Equals(SingleDecodeType)

Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenSingleDecodeType waarde.

public override bool Equals(SingleDecodeType other)
ParameterTypeBeschrijving
otherSingleDecodeTypeEenSingleDecodeType waarde om te vergelijken met deze instantie.

Winstwaarde

WAAR als obj dezelfde waarde heeft als deze instantie; anders, vals.

Zie ook


Equals(object)

Retourneert een waarde die aangeeft of deze instantie gelijk is aan een opgegevenSingleDecodeType waarde.

public override bool Equals(object obj)
ParameterTypeBeschrijving
objObjectEen System.Object-waarde om te vergelijken met deze instantie.

Winstwaarde

WAAR als obj dezelfde waarde heeft als deze instantie; anders, vals.

Zie ook