GetHashCode

SingleDecodeType.GetHashCode method

Retourneert de hash-code voor deze instantie.

public override int GetHashCode()

Winstwaarde

Een 32-bits ondertekende integer-hashcode.

Zie ook