ToString

SingleDecodeType.ToString method

Retourneert de naam van het gegeven SingleDecodeType als een string.

public override string ToString()

Winstwaarde

Een tekenreeks die de naam van het enkele decoderingstype vertegenwoordigt

Zie ook