MaxAdditionalAllowedThreads

ProcessorSettings.MaxAdditionalAllowedThreads property

Geef het maximale aantal extra threads op om code parallel uit te voeren

public int MaxAdditionalAllowedThreads { get; set; }

Voorbeelden

[C#]
BarCodeReader.ProcessorSettings.MaxAdditionalAllowedThreads = Environment.ProcessorCount * 2;
[VB.NET]
BarCodeReader.ProcessorSettings.MaxAdditionalAllowedThreads = Environment.ProcessorCount * 2

Zie ook