UseOnlyThisCoresCount

ProcessorSettings.UseOnlyThisCoresCount property

Geef het aantal kernen op dat moet worden gebruikt. U moet de eigenschap “UseAllCores” wijzigen in “false”.

public int UseOnlyThisCoresCount { get; set; }

Voorbeelden

[C#]
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseAllCores = false;
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseOnlyThisCoresCount = Math.Max(1, Environment.ProcessorCount / 2);
[VB.NET]
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseAllCores = False
BarCodeReader.ProcessorSettings.UseOnlyThisCoresCount = Math.Max(1, Environment.ProcessorCount / 2)

Zie ook