PostalCode

Address.PostalCode property

Krijgt of stelt de postcode in.

Als u dit veld instelt, wordt het adrestype ingesteld opStructured tenzij het al isCombinedElements , in welk geval het wordtConflicting .

Dit veld wordt alleen gebruikt voor gestructureerde adressen. Voor dit type is het verplicht.

public string PostalCode { get; set; }

Eigendoms-waarde

De postcode.

Zie ook