Street

Address.Street property

Haalt of bepaalt de straat.

De straat moet worden opgegeven zonder huisnummer.

Als u dit veld instelt, wordt het adrestype ingesteld opStructured tenzij het al isCombinedElements , in welk geval het wordtConflicting .

Dit veld wordt alleen gebruikt voor gestructureerde adressen en is optioneel.

public string Street { get; set; }

Eigendoms-waarde

De straat.

Zie ook